Aarnivalkean siirtokelpoinen tyyppikoulu

Espoo
2019
3.058 m2 kahdessa kerroksessa

Tilaaja Espoon kaupunki

KVR-urakka sisältäen suunnittelun, toteutuksen, perustukset ja maanrakennuksen sekä pihatyöt leikkivälineineen.

Rakennusaika
  • Urakkasopimus 8.11.2018
  • Valmiin kohteen luovutus 24.7.2019

Tiloja arjen elämyksille!

Kanervistontie 42
45200 Kouvola