Karhusuon siirtokelpoinen koulu

Espoo
2014
743 m2

Tilaaja Espoon kaupunki Tilakeskus Liikelaitos

Valmistunut 12/2014

Tiloja arjen elämyksille!

Kanervistontie 42
45200 Kouvola