Puumoduuleilla energiatalkoisiin!

17.10.2017

Osallistuimme XAMK:n ja Kouvola Innovationin toimesta toteutettuun selvitykseen yrityksissä tehtyjen energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksista. Tavoitteena on pienentää teollisen tuotannon hiilijalanjälkeä, kehittää materiaalitehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Tehtaamme energiankulutus on laskenut, tuotannon hiilidioksidipäästöt ja ostoenergian määrä tuotettua rakennusneliötä kohden on puolittunut tekemiemme muutostoimenpiteiden ansiosta.

Muutimme lämmitysjärjestelmän maakaasukattilasta hakekattilaan, jossa hyödynnetään sivuvirtana syntyvää puuainesta, valaistus on pääosin vaihdettu LED-valaisimiin, IV-järjestelmä on uudistettu ja sähköntuotannossa hyödynnetään aurinkopaneeleja. Löysimme tuloksena myös uusia säästökohteita.

Puutilaelementtiratkaisu on ympäristöystävällinen valinta mm. vastaavan kivikiinteistön rakentamisen aikaisiin hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Yrityksemme päästö tuotettua neliötä kohden on vain 3 % kivestä rakennetun toimistokiinteistön rakennusaikaisista hiilidioksidipäästöistä. (Lähde Betoniteollisuus ry 2010.)

Kannustamme rakennuttajia ja päättäjiä mukaan energiatalkoisiin valitsemaan puun julkisten tilojen rakennusmateriaaliksi!

Ajankohtaista

Menestystä metsästä -sarja alkaa

Menestystä metsästä -sarja alkaa

Menestystä metsästä toinen tuotantokausi on alkamassa lumilautailija Roope Tonterin luotsaamana. Sarjan tavoitteena on avata katsojalle, kuinka paljon puuta käytetään aivan jokapäiväisessä elämässä sekä metsän tulevaisuuden mahdollisuudet. Elementit-E Oy on yksi...

RALA-ympäristösertifikaatti

RALA-ympäristösertifikaatti

Rakentamisen Laatu RALA ry on myöntänyt Elementit-E Oy:lle ympäristösertifikaatin auditoidessaan kesällä 2020 valmistuneen ympäristöjärjestelmämme.

Tiloja arjen elämyksille!

Rala LAATU -sertifikaatti
Rala YMPÄRISTÖ-sertifikaatti
RALA kuivaketju