Tietosuoja

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet sekä kerrotaan verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet).

Tietosuojapolitiikkamme

Elementit-E Oy käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön, Euroopan Unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tietosuoja on meille tärkeä asia, jotta työntekijät, alihankkijat, asiakkaat, toimittajat sekä muut yhteistyötahot voivat luottaa siihen, että kunnioitamme ja suojaamme heidän tietosuojaansa.

Tämä tietosuojapolitiikka ei vaikuta mahdollisten lakien ja viranomaisvaatimusten edellyttämien henkilötiedon keräämiseen ja käyttöön liittyvien tiukempien sääntöjen tai lisäkontrollien toteuttamiseen.
Henkilötiedolla tarkoitetaan Elementit-E Oy:n tietosuojapolitiikassa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

Elementit-E Oy:n keräämien henkilötietojen käsittelyä, kuten miten henkilötiedot kerätään ja miten tietoja käsitellään, voidaan lisäksi rajoittaa paikallisessa lainsäädännössä.

Henkilötiedon käsittelyyn liittyvät periaatteet määritellään henkilötietoa koskevissa viranomaisvaatimuksissa.

 

Meillä Elementit-E Oy:ssä

 • henkilötietoja kerätään ja käsitellään soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 • kerätään henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia ja oikeassa suhteessa tietojen keräämisen tarkoitukseen. Keräämme tietoja vain nimenomaisiin ja lainmäärittämiin tarkoituksiin.
 • käytetään tarkoitukseen sopivia ja kohtuullisia toimenpiteitä ilmoittaaksemme asianosaisille
  henkilötietojen keräämisestä sekä dokumentoidaan mihin henkilötietoja käytetään.
 • henkilötietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisille henkilöille ja tahoille, joilla on perusteltu tarve käsitellä kyseistä tietoa.
 • pyydetään tarvittaessa käyttäjän suostumus henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
 • henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään, kun tietojen säilyttäminen on välttämätöntä tai tarpeellista.
 • huolehditaan siitä, että keräämämme henkilötiedot ovat oikein ja ajanmukaisia ja asianomaisten on
  mahdollista tehdä tieto- ja korjauspyyntöjä heitä itseään koskevaan henkilötietoon.
 • luovutetaan henkilötietoja viranomaisille ainoastaan lakiperusteisesti tai asianomaisen suostumuksella.
 • arvioidaan jatkuvasti henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn ja poistamiseen liittyviä riskejä.
 • edellytetään, että kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät Elementit-E Oy:n henkilötietoja käsittelevät
  tietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön, kuten Euroopan Unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • edellytetään, että kaikki työntekijät kunnioittavat henkilötiedon yksityisyyttä.

Rekisteriselosteet ovat tarvittaessa saatavilla Elementit-E Oy:n toimistolla.

Tietoa evästeistä

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

Sivusto ei kerää analytiikkadataa kävijöistä eikä kävijä ole tunnistettavissa sivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden kautta.

Tiloja arjen elämyksille!

Rala LAATU -sertifikaatti
Rala YMPÄRISTÖ-sertifikaatti
RALA kuivaketju